Alan Watts thoughts on “Time”

Rubina LOVE

LOVE7

Forestil dig en verden…..

Forestil dig en verden, hvor alle mennesker får opfyldt deres grundlæggende behov og bliver behandlet med kærlighed, værdighed og respekt. At det globale samfund arbejder sammen om at skabe en fredelig verden uden krig, undertrykkelse, slaveri, pædofili, massemord o.a. Hvor mennesker lever i pagt med naturlovene og allerede fra fødslen af, har mulighed for, at udvikles, så de med tiden kan opnå deres største potentiale. At der er ubegrænsede ressourcer af højere viden og visdom til at fremme bevidstheden. At mennesker kun tillader åndeligt udviklede mennesker, til at lede deres lande. Ledere der udviser troværdighed, integritet, respekt, medfølelse og som ønsker at være til tjeneste for deres befolkning. Ledere der viser vejen og sørger for at alle er med. Ledere der viser respekt for Moder Jord, dyr og alt andet levende. Dette er et eksempel på hvordan andre avancerede racer lever i vores solsystem. I fred og harmoni med hinanden. 

Desværre tror mange mennesker, at det kun betyder smerte og lidelse at være på jorden. Jo mere mennesker befinder sig i en konstant overlevelses tilstand, jo mindre er trivslen. Og jo mere det ignoreres, jo dybere bliver frustrationen. Den konstante mind control der bl.a. sker ved den gentagelse der er af information gennem tv og andre medier, skaber en hypnotisk tilstand af angst og vrede, som mange mennesker går rundt i. Voldelig underholdning og satanistiske sexistiske shows bliver normaliseret, men er meget langt væk fra sandheden om, hvad livet handler om, og kan rykke vores empatiske sans i den forkerte retning. Moderne teknologi har på mange måder ikke gjort livet lettere for os. Det skaber stress, distraherer os, OG EJER OS. At skulle “være på” hele tiden, er som en hund der løber rundt efter sin egen hale. Det forhindrer os i at være stille og mærke efter inde i os selv, og i at komme ud i naturen, der hvor den ægte kontakt findes.

Mange ting i verden kan føles skræmmende lige nu. Ét stort kaos i mange uoverskuelige retninger, som skaber frygt i de fleste mennesker. Gennem tiden har der foregået rigtig mange mørke gerninger, blot bag lukkede døre. Forskellen er nu, at alt kommer frem i lyset. Energien, som stiger støt på jorden gør, at intet længere kan skjules. Derfor kan det føles overvældende, at så mange ting kommer frem til overfladen. Alt der ikke er i overensstemmelse med sandhed, skal forandres. Det er derfor op til os, hvor lang tid vi ønsker at leve i denne form for illusion, som verden befinder sig i på mange måder. Det er op til os, at sige stop og handle, når uretfærdighed, løgne og korruption sker lige foran øjnene på os. Vores politikere, virksomhedsledere, bankdirektører o.a. gør ikke længere ret meget for at skjule deres uhensigtsmæssige handlinger, for de ved, de kan komme af sted med det meste, da vi forholder os passivt. Vi er langsomt blevet bragt ind i en dyb søvn, hvor vi har tilladt andre mere og mere at fratage os vores fødselsret. Nemlig vores oprindelige autentiske frihed. Har mennesker mon overvejet, hvorfor vores ledere og andre af den globale elite fremmer, at forskellen mellem rig og fattig bliver større og større. At vores ledere ikke udviser empati. At de fører ugennemsigtig politik. At de fører ulovlige krige, der skaber en menneskestrøm af flygtninge, at de tillader giftigt kemi i vores mad og drikkevarer, og hvorfor sætter de ikke en stopper for vanvittige tiltag der ødelægger planeten? Det kunne ændres, så let som ingenting. Har mennesker egentlig overvejet, at disse “ledere” slet ikke er interesseret i at ændre det, og forårsager disse ting, for at holde os i kort snor. Meget kort snor! Og det er faktisk mildt beskrevet. Se på historien! Der har altid været andre regler for dem end for os. Lyt ikke til deres ord, men se på deres handlinger!

Nogle af disse ødelæggende dagsordener udføres i dag også gennem mange virksomheder eller institutioners kultur, der misbruger de accepterede standarder for adfærd. Mange gange har folk ingen ide om den mangel på etik og korruption, de rent faktisk er involveret i. Det handler om produktet, effektivitet og rentabilitet frem for menneskets etik og moralske overvejelser. Virksomheds lederne ved, at de fleste mennesker er lønslaver og har brug for mange penge til at eksistere. Derfor kan de “tillade” sig at skabe uhensigtsmæssige forhold for de ansatte.

For at vende tilbage til “forestil dig en verden” af ubetinget levende lys og kærlighed. En verden der overstiger dine vildeste fantasier i henhold til overflod og godhed. Så er vi rigtig mange der på trods af al den lidelse vi ser i verden, tror på at den største form for kærlighed igen bliver udgangspunktet på Moder Jord. Og faktisk inden længe. At al mørket vil blive nedbrudt, transformeret og en verden genskabt i overensstemmelse med det højeste gode. En masse opvågnen foregår lige nu. Mennesker begynder at huske, hvorfor de er her på jorden. Faktisk begynder vi at huske, det vi allerede ved, eftersom vores cellulære hukommelse er i vores DNA. Mennesker ønsker at leve et liv i frihed og mange begynder at vende vores falske ledere ryggen. Det handler ikke om ligegyldighed. Det handler i aller højeste grad om at skabe det liv vi drømmer om i harmoni på alle områder. Det handler om respekt for sig selv, menneskeheden og Moder Jord. Det vi bruger vores energi på, vil være det vi skaber mere af. Så brug tiden fornuftigt. Tænk på hvilken energi du sender ud i universet. For det er også en energi, der vender tilbage til dig selv igen. Er det en energi der støtter illusionen om det der allerede er, eller er det en energi der fremmer en helt ny tidslinje af levende lys og kærlighed. Vi mennesker må stå sammen og forene vores hjerter. Være mod andre, som vi ønsker de skal være mod os. For kun kærlighed er den sande destination. Alt andet er en illusion!   

 

Kvante-Lydhealing

Shop Iqubes

Jeg har fået en ny opdatering til mit kvante lydhealings system. Som altid er jeg enormt begejstret over denne teknologi og er dybt taknemmelig over at leve i denne kvantefelt energi, som jeg føler skaber en meget dyb vækkelse på mange planer.

Vores hjerne består af milliarder af nerveceller. Det, at vi kan tænke, tale og føle, er et resultat af et gigantisk antal elektriske og kemiske processer inde i vores hjerne.
Meget forenklet kan man sige, at vores hjerne er et netværk af computere, som skal arbejde sammen på bestemte måder, for at vi kan fungere. Opdateringen går bl.a. ind og arbejder på neuroplasticiteten og dendritterne.

Neuroplasticitet
Forudsætningen for etablering af indlæring og hukommelse er, at der sker plastiske ændringer i vores centralnervesystem. “Plasticitet” betyder ikke at det er lavet af plastik, men at noget i en levende organisme er fleksibelt og kan forandre sig. Så neuroplasticitet vil sige, at hjernen er yderst fleksibel, forandrings- og udviklingsparat. Kvante lydhealingen går ind og genopretter hjernens kredsløb og danner nye nervebaner.

Dendritter
Nervesystemet består af små nerveceller. Nervecellen har en cellekerne og et cellelegeme. Cellelegemet har lange og korte tråde. De lange hedder axoner, hvor igennem cellen fører sin impuls mod en anden celle. Den kan blive meget lang og forgrene sig med mange andre celler. De korte udløbere kaldes dendritter, hvor igennem cellen modtager impulser fra andre nervecellers axoner.
Det sted hvor axoner og dendritter mødes kaldes en synapse, som skaber impulser ved en elektrokemisk process.
Når et menneske bliver stimuleret, dannes der flere synapser og forbindelser mellem cellerne. Det vil sige, at der på den måde bliver dannet flere dendritter, hvilket er grundlaget for udvikling.

Lydfrekvenstonerne afbalancerer også alfa, beta, theta og delta hjernebølgerne, højre og venstre hjernehalvdel, chakraer, kirtler og organer, og alle de essentielle salte, som ikke alene er afgørende for kroppens sundhed og balance, men også for følelses- og bevidsthedsudviklingen.
Kvante lydhealing er en meget dybtgående og effektiv metode, til hurtigt at ændre din bevidsthed og skabe et forhøjet niveau af bl.a. energi, vitalitet, immunforsvar og kreativitet. Hver eneste menneskelige stemme har en unik frekvens, som er målbar. Stemmen afslører de påvirkninger og belastninger på alle planer, der blokerer for at have et harmonisk liv. Med dette system, kan et lydhealings program via min computer analysere mere end en milliard bits af information ud fra din stemme. Systemet producerer derefter feedback gennem min Tesla IQube i form af bl.a. lyd, ædle gasser og metaller. Du vil lytte til og derefter modtage en cd med dine sjælstoner. Jo mere du lytter til den, jo større er afbalanceringen. Dette skyldes til dels oprettelsen af nye nervenetværker i hjernen, samt andre forandringer i kroppen. Din hjerne er yderst vigtig. Selvom vi skal lære at tænke, føle og handle med hjertet, er det stadig hjernen, som er styresystemet for resten. Når du ændrer vibrationerne i din hjerne, kan du ændre alle aspekter af dit liv. At få adgang til større dele i hjernen kan være meget behjælpelig til at se på begivenhederne i et nyt perspektiv, som du før betragtede som negative.  

Nøglen ligger i at frigøre de skjulte frekvenser i din stemmes signatur og fjerne de vibrationelle blokeringer, der holder dig tilbage fra at realisere dit fulde potentiale.
Forandring i dine hjernebølger – ændrer din virkelighed.

 

Tina Turner – Sarvesham Svastir Bhavatu – Peace Mantra

https://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0A&feature=player_detailpage

May there be happiness in all

May there be peace in all

May there be completeness in all

May there be success in all

Flower of life….

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3tcxY2aEzU

Prince Ea

Prince Ea, et fantastisk menneske af den nye tid :-)

 

Min nye vand ioniserings maskine…

 

Jeg har nu haft en vand ioniserings maskine i 4 uger og jeg må sige, at der sker ting og sager i min krop. Jeg har gennem lang tid været meget fokuseret på vigtigheden af at drikke vand og spise sundt, men på trods af denne sunde livsstil, blev min fysiske tilstand forværret, da jeg var flyttet sidste sommer. Jeg har ikke kunnet forstå hvorfor, men diagrammet i mit lydhealings system fortalte alt. Jeg har lavet forskellige ændringer, men uden held. Det er ikke fordi, jeg har haft det dårligt som sådan, men jeg har haft alt for meget syre i kroppen, som har gjort, at jeg har følt mig træt i mine muskler. I forbindelse med opstillingen af denne maskine, fandt jeg ud af, at mit vand har en alt for lav pH værdi. Det vil sige, at jeg næsten har drukket rent syrevand, hvilket ikke er så heldigt, når vand skal være basisk. Jeg er nu i gang med en kæmpe udrensning med dette fantastiske vand og jeg glæder mig til det færdige resultat. Indtil videre er en kløe jeg havde på kæberne forsvundet, jeg kan nu heale uden at få syre i armene og efter 3 uger forsvandt min sukkertrang. Tænk at løsningen var vand. Diagrammet i mit lydhealings system viser nu en perfekt fysisk tilstand.
Sundt-vand maskinen laver en proces, der gør vandet til en stærk naturlig antioxidant, der bidrager til at eliminere frie radikaler, som er ansvarlige for rigtig mange sygdomme. Den skaber det rette syre/base forhold, pH værdi og renser vandet for tungmetaller o.l.
Ved ioniseringen tilføres også flere ilt ioner, som gør vandet mere levende og giver øget energi. Derved spaltes vandmolekylerne, så de bliver 5-6 gange mindre og derfor lettere og hurtigere optages af kroppens billioner af celler.
Vandet optager mere smag fra f.eks. te og kaffe, så man kan bruge mindre pr. kop. Der bruges ca 20 % mindre strøm ved kogning af vandet på grund af de mindre vandmolekyler. Du kan læse mere om maskinen på www.sundt-vand.com
Ca. 70% af din totale kropsvægt består af vand! Derfor er kvaliteten af alle dine celler i kroppen, ligesom deres modstandskraft over for skader og sygdomme, helt afhængige af kvaliteten og kvantiteten af det vand, du drikker.
Der er nemlig stadig alt for mange mennesker, der undervurderer vandets betydning for deres helbred. Rigtig mange mennesker er kronisk dehydrerede, uden at de selv ved af det. Og når man konstant er dehydreret har det derfor også sin pris:
Det giver f.eks. en følelse af træthed, vægten kan forøges, man ældes hurtigere, immunforsvaret nedsættes, og det tager længere tid at genvinde kræfterne efter træning eller sygdom. Desuden stiger risikoen for at få alvorlige sygdomme som kræft, hjerte/karsygdomme, astma, allergi osv.
Vand er uden tvivl vores vigtigste næringsstof.
Jeg sælger nu denne vand i 5 liters dunke, så andre også kan nyde godt af dens egenskaber. Hvis du ønsker at optimere vandet endnu mere, kan du købe den scalarbølge strukturerede vand “Spirit Molecule Water” til at blande i, som bl.a. stimulerer pineal kirtlen, med det formål at skærpe bevidstheden.
  
  

Saglig samtale med ingeniør Frank Rasmussen om geo-engineering/de hvide striber på himlen…

Vi ser det efterhånden hver dag! Himlen er krydset over med hvide striber efter fly. Disse flystriber bliver hængende på himlen, og bredes langsomt ud til store hvidlige felter, der næsten spærrer for solen. Efter sådan en dag med hektisk flyveaktivitet, kan der måske gå et par dage uden eet eneste hvidt spor på himlen, hvorefter der atter flyves igen fra tidlig morgen, eller i hvert fald oftest sent om eftermiddagen og hen mod solnedgangen. For nyligt er det blevet konstateret, at flyvemønstret har ændret sig, så der nu lægges hvide striber ud om natten!. Folk er med rette bekymrede og retter henvendelse til f.eks. DMI eller Miljøstyrelsen for at få svar, men modtager som regel blot en kort besked om, at man ikke kender nærmere til fænomenet. Det gør så til gengæld ingeniør Frank Rasmussen, som igennem en årrække har sat sig særdeles grundigt ind i, hvad det egentlig er, der foregår på himlen, og hvorfor der mon er hvide striber – næsten hver dag. Journalist Ebbe Hindahl får historien her…

 

 

 

Tesla IQube – Alt hvad du behøver for at transformere dit liv…

Tesla ICube

Tesla IQube - Alt hvad du behøver for at transformere dit liv.

Tesla IQube vinder førsteprisen i Robert Lloy’s 45 års inspirerende opfindelser.

Nikola Tesla (1856-1943) var en mand, der akkumulerede over 300 patenter i sin levetid, og mange af de ting, som han arbejdede på, spiller i dag en væsentlig rolle i det moderne liv. Han mente, at der er potentiel elektricitet overalt omkring os på grund af samspillet mellem Solen og Jorden. Scalar energi opdaget i rummets vakuum kaldes sommetider “nulpunkt” energi. Tesla læste mange værker, huskede hele bøger, og var angiveligt i besiddelse af en fotografisk hukommelse. Han var en polyglot, der talte otte sprog: serbokroatisk, tjekkisk, engelsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk og latin. Tesla relaterede i sin selvbiografi til, at han oplevede detaljerede øjeblikke af inspiration. Blændende lysglimt viste sig ud for hans øjne, ofte ledsaget af visioner. Ofte blev de visioner knyttet til et ord eller en idé, han måske var stødt på, og andre gange ville de give løsningen på et bestemt problem. Bare ved at høre navnet på en ting, ville han være i stand til at forestille sig det i realistiske detaljer. Tesla ville visualisere en opfindelse i sit sind med ekstrem præcision, herunder alle dimensioner, før han gik til konstruktions-fasen; en teknik undertiden kendt som billedtænkning. Han lavede typisk ingen tegninger i hånden, men arbejdede ud fra hukommelsen.

Afsløring af nogle Tesla IQube-hemmeligheder.
Tesla forstod principperne om “Scalar Vortex” og i sin tid på Jorden forudsagde og demonstrerede han fri energi. Han mente, at fri energi ville forhindre behovet for krig. Desværre satte långiverne hurtigt en stopper for dette, da energi ikke kunne beskattes.

I de sidste 45 år har jeg (Robert Lloy) arbejdet efter de samme principper, som Tesla brugte, skabt instrumenter, der øger bevidstheden og styrker det menneskelige potentiale. Vi ærer Teslas arbejde med skabelsen af vores IQubes. Vi har hemmeligt opbygget og testet vores smukke Tesla IQube. Vores succes ligger i brugen af Scalar Vortex behandling, korrekt geometri, inerte ædelgasser, og de korrekte anvendelser af ædle metaller såsom rent guld og sølv. Alt er skræddersyet og fremstillet i huset.

Rent personligt har jeg oplevet billedtænkning gennem hele mit liv. Når jeg blev spurgt om, hvordan jeg var i stand til at skabe disse vidunderlige opfindelser, gav jeg altid billedtænkningen skylden, hvad enten jeg var vågen eller sov. Uanset om jeg indstillede mit sind på en løsning eller bare gik rundt i mine daglige aktiviteter, ville jeg modtage disse blinkende billeder. Jeg ville fortsætte med at modtage disse blink, indtil jeg handlede på dem. Når et projekt blev fuldført, ville de stoppe. Hvis jeg havde overset noget, eller det var nødvendigt at foretage en ændring, ville de fortsætte. Jeg vidste ikke, hvad det blev kaldt. Siden skabelsen af Tesla IQube er det ikke kun blevet forstærket, men Helena (min kone) oplever også billedtænkning. Billedtænkning er en naturlig evolutionær begivenhed, der fører til direkte viden. Vi føler os privilegeret i, at bringe Tesla IQube til menneskeheden. “Søg stilheden, gå indeni, og alt vil blive afsløret.”

Vores Tesla IQube indeholder mønsterbeskyttede nye programmer samt de vidunderlige programmer fra hvert af vores tidligere instrumenter. Dette nye geometriske design har også tilladt os at skabe et helt specielt planetarisk opløftningsprogram. Tesla IQube accelererer ikke kun vores evolution, den spiller også automatisk et Schumann/Wellness program for vores skrantende planet.

Feng Shui Webdesign